ulica prof. Jolanty Dworzaczkowej w Lesznie

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w imieniu leszczyńskiego koła PTH złożony został wniosek do Urzędu Miasta Leszna o nadanie jednej z ulic imienia prof. Jolanty Dworzaczkowej. W dniu 28 czerwca br. na sesji Rady Miasta wniosek zyskał pozytywną opinię i został jednogłośnie przyjęty (uchwała nr XLIX/688/2018). Ulica ta znajduje się na Zatorzu, w rejonie ulic Edmunda Bojanowskiego, Mielżyńskich i Święciechowskiej.