Wykład dr. hab. Marcelego Tureczka

Zapraszamy na wykład dr. hab. Marcelego Tureczka, prof. UZ na wykład

STRATY DÓBR KULTURY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

PROBLEM OBSZARU POLSKI ORAZ TERENÓW WŁĄCZONYCH DO POLSKI

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Muzeum Okręgowe w Lesznie, pl. Jana Metziga 17

godz. 18.00

wstęp wolny

dr hab. Marceli Tureczek – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W obrębie badań zajmuje się zagadnieniami ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu szeroko rozumianego współczesnego regionu lubuskiego. szczególnym przedmiotem jego badań są dzwony. Jest autorem aktualnych programów opieki nad zabytki województwa lubuskiego.

Obecnie współrealizuje w zespole naukowym prof. Joachima Zdrenki projekt badawczy „Inskrypcje na terenach Polski zachodniej – województwo lubuskie”.

plakat._18ai