Zarząd

Przewodnicząca: dr Kamila Szymańska

Sekretarz: dr Adam Podsiadły

Skarbnik: mgr Alicja Bodylska