Wykład dr. Adama Szabelskiego

22 maja br. o godz. 16.oo w Muzeum Okręgowym w Lesznie, w budynku dawnej synagogi, odbędzie się kolejny wykład.

Dr Adam Szabelski z Instytutu Historii UAM opowie, skąd wzięło się przeświadczenie o istnieniu wyjątkowej przyjaźni polsko-węgierskiej i czy bliżej mu do mitu, czy stereotypu.

Zapraszają Koło Leszno PTH oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie.

wstęp wolny

Wykład dr. hab. Marcelego Tureczka

Zapraszamy na wykład dr. hab. Marcelego Tureczka, prof. UZ na wykład

STRATY DÓBR KULTURY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ.

PROBLEM OBSZARU POLSKI ORAZ TERENÓW WŁĄCZONYCH DO POLSKI

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.

Muzeum Okręgowe w Lesznie, pl. Jana Metziga 17

godz. 18.00

wstęp wolny

dr hab. Marceli Tureczek – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W obrębie badań zajmuje się zagadnieniami ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu szeroko rozumianego współczesnego regionu lubuskiego. szczególnym przedmiotem jego badań są dzwony. Jest autorem aktualnych programów opieki nad zabytki województwa lubuskiego.

Obecnie współrealizuje w zespole naukowym prof. Joachima Zdrenki projekt badawczy „Inskrypcje na terenach Polski zachodniej – województwo lubuskie”.

plakat._18ai

Wspieramy młodych historyków

 

25 października 2018 roku w Muzeum Okręgowym w Lesznie obyło się drugie już spotkanie z laureatami i uczestnikami Olimpiady Historycznej oraz innych konkursów przedmiotowych z historii. Wzięli w nim udział uczniowie I i II LO w Lesznie wraz z opiekunami.

Dr Bernadetta Manyś – sekretarz Komitetu Poznańskiego Olimpiady Historycznej przedstawiła aktualności związane z organizacją Olimpiady oraz statystyki uwzględniające udział w niej szkół z Leszna i naszego regionu.

Uczestnikom i laureatom oraz nauczycielom-opiekunom wręczono nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lesznie, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie.

Na koniec nauczyciele i uczniowie podzielili się własnymi doświadczeniami z udziału w Olimpiadzie.

 

I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie:

opiekunowie: Elżbieta bardzka, Aurelia Gancarz, Magdalena Kurzbach

uczestnicy Olimpiady Historycznej:

Jakub Cugier, Jakub Grześkowiak, Jakub Musielak, Martyna Piecuch, Weronika Piotrowska, Wiktoria Piotrowska, Wojciech Stąporek

Jakub Cugier – 2 miejsce w etapie centralnym Konkursu Historycznego Krąg, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i III RP COPTIOSH, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej COPTIOSH

 

II LO im. Mikołaja Kopernika w Lesznie:

opiekunowie: Marek Kaczmarek, Robert Robaczyński

uczestnicy Olimpiady Historycznej:

Adam Kucharski, Kamil Dudka, Wojciech  Ługowski

Adam Kucharski – etap centralny Olimpiady Historycznej i Olimpiady Wiedzy Historycznej COPTIOSH

uczestnicy Olimpiady Wiedzy Historycznej COPTIOSH:

Patryk Glapiak, Mateusz Wojciechowski

 

I LO im. Tomasza Zana we Wschowie:

opiekun: Piotr Sobański

uczestnicy  XI Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice rzeczypospolitej”:

Krzysztof Binkowski – laureat, V miejsce w klasyfikacji generalnej

Karolina Gomułka – finalistka

Jan Romanowicz – finalista

Kacper Grzelak – uczestnik etapu okręgowego

 

wszystkim uczniom i opiekunom gratulujemy!

 

ulica prof. Jolanty Dworzaczkowej w Lesznie

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w imieniu leszczyńskiego koła PTH złożony został wniosek do Urzędu Miasta Leszna o nadanie jednej z ulic imienia prof. Jolanty Dworzaczkowej. W dniu 28 czerwca br. na sesji Rady Miasta wniosek zyskał pozytywną opinię i został jednogłośnie przyjęty (uchwała nr XLIX/688/2018). Ulica ta znajduje się na Zatorzu, w rejonie ulic Edmunda Bojanowskiego, Mielżyńskich i Święciechowskiej.

zapraszamy na wykład 19 IV 2018

Dr hab. Maciej Michalski
Instytut Historii UAM w Poznaniu

 
plakat (2) Mediewalizm, czyli dlaczego lubimy średniowiecze

 
Wieki średnie albo średniowiecze, czyli około tysiącletni okres od upadku cesarstwa rzymskiego na Zachodzie po początek ery nowożytnej, to w epoka wywołująca w popularnym odbiorze mieszane odczucia. Często, szczególnie w sferze medialnej i politycznej jest synonimem zacofania, zaściankowości i ignorancji intelektualnej. Taka opinia o średniowieczu jest dziedzictwem włoskiego odrodzenia, kiedy to narodził się taki uproszczony ogląd wieków średnich. Kolejne epoki historyczne budowały własne spojrzenie na średniowiecze odwołując się niekiedy do trudnych do uchwycenia kryteriów. Także i współczesność kształtuje własny obraz wieków średnich, a elementy i charakterystyczne cechy tego wyobrażenia najlepiej oddaje dominująca obecnie kultura popularna.
Spotkanie i związany z nim wykład będzie poświęcone trzem kwestiom:      1) źródłom współczesnej refleksji nad średniowieczem w kulturze popularnej;                                                                                                                                  2) charakterystycznym cechom współczesnego oglądu średniowiecza;         3) interpretacji współczesnej kultury poprzez analizę mody na średniowiecze.

Zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Lesznie przy pl. Jana Metziga 17,   19 IV 2018 r, godz. 18.00

Za pomoc w zorganizowaniu wykładu dziękujemy Urzędowi Miasta Leszna

zapraszamy na wykład

W dniu 22 marca 2018 roku o godz. 18.00 w Muzeum Okręgowym przy pl. Jana Metziga 17 odbędzie się spotkanie poświęcone ważnej dla Leszna osobistości – Bronisławowi Świderskiemu.

Wykład „Przed i po niepodległości” wygłosi dr J. Małgorzata Halec,              autorka książki pt. „Dr Bronisław Świderski (1873-1941). Lekarz, społecznik, regionalista”  

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki oraz obejrzenia dzieł Bronisława Świderskiego znajdujących się w zbiorach biblioteki Muzeum Okręgowego w Lesznie.

Zapraszamy!

zaproszenie PTH (1)

konferencja naukowa

Stowarzyszenie Czas A.R.T
i
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Muzeum Ziemi Wschowskiej

zapraszają do wzięcia udziału
w konferencji naukowej

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
                ZIEMIA WSCHOWSKA I POGRANICZE WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKIE                                                                   1918–1920.                                                                                POLITYKA – ŻYCIE SPOŁECZNE – SZTUKA
Wschowa-Leszno, 18–19 X 2018

Nie cała Wielkopolska włączona została do odrodzonego państwa polskiego w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Historyczna ziemia wschowska w tym wyjątkowym czasie podzielona została pomiędzy dwa państwa; Leszno wróciło do Rzeczpospolitej na mocy pokojowych traktatów, zaś Wschowa dopiero w 1945 roku. Skomplikowano historia tych terenów tak z uwagi na kilkusetletnie niemieckie osadnictwo, na uwarunkowania geograficzne determinowane przygranicznym położeniem oraz bieżącą polityką spowodowały, że losy ziemi wschowskiej pod wieloma względami odbiegają od innych regionów Polski.
Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości zapraszamy Państwa do podzielenia się wynikami prowadzonych badań nad problematyką stosunku wszystkich mieszkańców ziemi wschowskiej do idei państwa polskiego. Kładziemy szczególny nacisk na poznanie postaw ludzi – mieszkańców Leszna, Wschowy innych miejscowości pogranicza m.in. Włoszakowic i Wijewa: tak Polaków, jak Niemców czy Żydów do bieżących wydarzeń. Zachęcamy do przedstawienia życiorysów konkretnych osób, epizodów z ich życia, działalności w ruchu narodowowyzwoleńczym lub przeciwnie – antypolskiej. Ukażmy postawy obydwu stron i ich argumentację. Warto przedstawić, jak w polskim już Lesznie funkcjonowała niemiecka mniejszość, jak żyło się Polakom w nadal niemieckiej Wschowie. Jaki wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli miały przemiany polityczne? W Lesznie dokonała się wymiana wielu mieszkańców – sprawdźmy, jak została zorganizowana, a w dalszej kolejności odpowiedzmy na pytanie, jaki był stosunek nowych mieszkańców Leszna do nowego miejsca zamieszkania, a zwłaszcza do jego historii.
Zależy nam, by tematyka społeczna i polityczna, a zwłaszcza militarna, nie przyćmiły innych aspektów nowej państwowości. Prześledźmy, jak nowe realia wpływały na aktywność kulturalną i artystyczną: na repertuar kin, teatrów, na organizowane wystawy, twórczość literacką, plastyczną. Jak zmieniały się miasta, w których język polski stawał się dominujący? Jak funkcjonowała administracja, szkoły, zakłady pracy, parafie, także ewangelickie, skupiające głównie ludność niemiecką? Istotne jest wreszcie, jak żyli ze sobą, lub może obok siebie, reprezentanci obydwu nacji zarówno w przestrzeni oficjalnej, publicznej jak i sąsiedzkiej.
Na zgłoszenia zawierające półstronicowy abstrakt i dane kontaktowe czekamy do końca maja 2018 roku pod adresem:
szymanskamila@op.pl
Decyzje o włączeniu zgłoszonych referatów do programu konferencji zostaną ogłoszone w czerwcu 2018 roku.
Informujemy, że czas przeznaczony na wystąpienie wynosi 20 minut.
Do Państwa dyspozycji przygotowany zostanie sprzęt multimedialny.
Udział w konferencji jest bezpłatny; gwarantujemy posiłki w dniach obrad i jeden nocleg. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Koło PTH w Lesznie jest partnerem konferencji.

Laureaci olimpiad i konkursów

W dniu 17 listopada 2017 roku w Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i drobnych upominków laureatom olimpiad i konkursów historycznych, reprezentujących leszczyńskie szkoły. Uhonorowani zostali: Pan Krzysztof Colbert – finalista XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, absolwent II LO im. Mikołaja Kopernika w Lesznie, obecnie student prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pan Wojciech Stąporek  – finalista VI edycji Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazie, zorganizowanego przez UAM, uczeń I LO im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie. W uroczystości wzięli udział opiekunowie laureatów: Pani Barbara Majerska-Kosik i Panowie: Marek Kaczmarek i Robert Robaczyński.

Laureatom i opiekunom gratulujemy!

IMG_1042 IMG_1049 IMG_1053 IMG_1059 IMG_1065

Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań. Wystawa pod patronatem PTH

Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza na wystawę poświęconą dziedzictwu historycznemu protestanckich wspólnot obecnych w Lesznie i Śmiglu w XVI-XX wieku. Za pomocą ponad 160 obiektów, m.in. rękopisów, druków, wyrobów rzemiosł artystycznych, grafik, malarstwa sygnalizujemy bogatą działalność arian (Śmigiel), braci czeskich (Leszno), ewangelików reformowanych (Leszno) oraz luteranów (Leszno i Śmigiel): spuściznę religijną intelektualną i artystyczną wybitnych przedstawicieli tych wspólnot, funkcjonowanie parafii oraz świątynie z zachowanymi reliktami ich historycznego wyposażenia.

Więcej informacji na stronie Muzeum Okręgowego w Lesznie: www.muzeum.leszno.pl

oraz w załączonej ulotce:

DL_na3_10maja.pdf