zapraszamy na wykład 19 IV 2018

Dr hab. Maciej Michalski
Instytut Historii UAM w Poznaniu

 
plakat (2) Mediewalizm, czyli dlaczego lubimy średniowiecze

 
Wieki średnie albo średniowiecze, czyli około tysiącletni okres od upadku cesarstwa rzymskiego na Zachodzie po początek ery nowożytnej, to w epoka wywołująca w popularnym odbiorze mieszane odczucia. Często, szczególnie w sferze medialnej i politycznej jest synonimem zacofania, zaściankowości i ignorancji intelektualnej. Taka opinia o średniowieczu jest dziedzictwem włoskiego odrodzenia, kiedy to narodził się taki uproszczony ogląd wieków średnich. Kolejne epoki historyczne budowały własne spojrzenie na średniowiecze odwołując się niekiedy do trudnych do uchwycenia kryteriów. Także i współczesność kształtuje własny obraz wieków średnich, a elementy i charakterystyczne cechy tego wyobrażenia najlepiej oddaje dominująca obecnie kultura popularna.
Spotkanie i związany z nim wykład będzie poświęcone trzem kwestiom:      1) źródłom współczesnej refleksji nad średniowieczem w kulturze popularnej;                                                                                                                                  2) charakterystycznym cechom współczesnego oglądu średniowiecza;         3) interpretacji współczesnej kultury poprzez analizę mody na średniowiecze.

Zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Lesznie przy pl. Jana Metziga 17,   19 IV 2018 r, godz. 18.00

Za pomoc w zorganizowaniu wykładu dziękujemy Urzędowi Miasta Leszna