Wykład otwarty

Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Lesznie

i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

zapraszają na wykład otwarty dr. Marka Rezlera

W PRZEDDZIEŃ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. POLSKI SEJM DZIELNICOWY W POZNANIU 3-5 GRUDNIA 1918 ROKU,

który odbędzie się 15 grudnia 2016, o godz. 18.00

                       w salce klubowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej                     przy ul. Bolesława Chrobrego 5.

DR MAREK REZLER – historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski  i Wielkopolski XIX i XX wieku; biograf i publicysta regionalny. Współpracował m.in. z „Głosem Wielkopolski”, „Kroniką Wielkopolski” i „Naszą Wielkopolską”. Publikuje artykuły w prasie ogólnopolskiej oraz teksty na stronach oświatowych w Internecie. Zajmuje się popularyzacją dziejów Poznania i regionu w telewizji WTK, RTK, Radiu Merkury oraz prowadzi prelekcje i wykłady publiczne. Autor opracowań historycznych, m.in. Powstanie wielkopolskie. Spojrzenie po 90 latach (Poznań 2008), Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych (Poznań 2011), Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości (Poznań 2013).