konferencja naukowa

Stowarzyszenie Czas A.R.T
i
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Muzeum Ziemi Wschowskiej

zapraszają do wzięcia udziału
w konferencji naukowej

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI.
                ZIEMIA WSCHOWSKA I POGRANICZE WIELKOPOLSKO-ŚLĄSKIE                                                                   1918–1920.                                                                                POLITYKA – ŻYCIE SPOŁECZNE – SZTUKA
Wschowa-Leszno, 18–19 X 2018

Nie cała Wielkopolska włączona została do odrodzonego państwa polskiego w wyniku zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Historyczna ziemia wschowska w tym wyjątkowym czasie podzielona została pomiędzy dwa państwa; Leszno wróciło do Rzeczpospolitej na mocy pokojowych traktatów, zaś Wschowa dopiero w 1945 roku. Skomplikowano historia tych terenów tak z uwagi na kilkusetletnie niemieckie osadnictwo, na uwarunkowania geograficzne determinowane przygranicznym położeniem oraz bieżącą polityką spowodowały, że losy ziemi wschowskiej pod wieloma względami odbiegają od innych regionów Polski.
Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości zapraszamy Państwa do podzielenia się wynikami prowadzonych badań nad problematyką stosunku wszystkich mieszkańców ziemi wschowskiej do idei państwa polskiego. Kładziemy szczególny nacisk na poznanie postaw ludzi – mieszkańców Leszna, Wschowy innych miejscowości pogranicza m.in. Włoszakowic i Wijewa: tak Polaków, jak Niemców czy Żydów do bieżących wydarzeń. Zachęcamy do przedstawienia życiorysów konkretnych osób, epizodów z ich życia, działalności w ruchu narodowowyzwoleńczym lub przeciwnie – antypolskiej. Ukażmy postawy obydwu stron i ich argumentację. Warto przedstawić, jak w polskim już Lesznie funkcjonowała niemiecka mniejszość, jak żyło się Polakom w nadal niemieckiej Wschowie. Jaki wpływ na codzienne życie wszystkich obywateli miały przemiany polityczne? W Lesznie dokonała się wymiana wielu mieszkańców – sprawdźmy, jak została zorganizowana, a w dalszej kolejności odpowiedzmy na pytanie, jaki był stosunek nowych mieszkańców Leszna do nowego miejsca zamieszkania, a zwłaszcza do jego historii.
Zależy nam, by tematyka społeczna i polityczna, a zwłaszcza militarna, nie przyćmiły innych aspektów nowej państwowości. Prześledźmy, jak nowe realia wpływały na aktywność kulturalną i artystyczną: na repertuar kin, teatrów, na organizowane wystawy, twórczość literacką, plastyczną. Jak zmieniały się miasta, w których język polski stawał się dominujący? Jak funkcjonowała administracja, szkoły, zakłady pracy, parafie, także ewangelickie, skupiające głównie ludność niemiecką? Istotne jest wreszcie, jak żyli ze sobą, lub może obok siebie, reprezentanci obydwu nacji zarówno w przestrzeni oficjalnej, publicznej jak i sąsiedzkiej.
Na zgłoszenia zawierające półstronicowy abstrakt i dane kontaktowe czekamy do końca maja 2018 roku pod adresem:
szymanskamila@op.pl
Decyzje o włączeniu zgłoszonych referatów do programu konferencji zostaną ogłoszone w czerwcu 2018 roku.
Informujemy, że czas przeznaczony na wystąpienie wynosi 20 minut.
Do Państwa dyspozycji przygotowany zostanie sprzęt multimedialny.
Udział w konferencji jest bezpłatny; gwarantujemy posiłki w dniach obrad i jeden nocleg. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Koło PTH w Lesznie jest partnerem konferencji.